Pinseklubben á 1939

 

"Pinseklubben blev stiftet Pinsedag d. 28. Maj 1939 og bestaar af følgende medlemmer:
De 4 børn af den gamle Sognefoged Ole Nielsen og Hustru, Gøderup og deres børn og børnebørn i alt 30 medlemmer.

Klubbens formaal er at samle hele familien denne ene gang om aaret for at opfriske familieskabet, da vi jo efterhaanden er spredt ud over hele Sjælland.

Vi vil derfor ogsaa skiftes til at komme rundt til de forskellige medlemmer, først og fremmest fordi det er morsomt at se andre egne, og dernæst fordi det altid er interessant at se de forandringer og forbedringer, der sker i aarenes løb i hjemmene, f.eks. med børn, hus, have, stald og mark."

 

Dette er teksten fra oprettelsen af "Pinseklubben á 1939"