Statistik


Deltagere

Man må sige at pinseklubben er blev en stor forening med årene. Hvor man de første år kunne tælle omkring 30 personer er vi nu oppe på at kunne være omkring 130 personer. Hvad deltagere angår har der også været mange rekorder i antal i tidens løb. Den første var i 1962 hvor man rundede de 50 personer. Dette år var klubben hos Kirsten og Kaj Verner på Kohavegård. I 1972 var klubben så oppe på 60 deltagere det var hos Erna og Knud i Strøby. Så kom 3 år i træk hvor man var på 71, 74 og 79. Det var i 1980, 1981 og 1982. Det var hos henholdsvis Kisser, Kaj Verner og Bente. Det skulle gå 15 år inden den rekord blev slået og det var i 1997 hvor klubben besøg Stig og Inge på Ålholm Slot. Da var vi 105 personer. Efter tallene at dømme går der nogle år inden vi kommer derop igen. I 2001 gik det helt ned af bakke. Det var ikke kun vejret der slog fejl det år deltagerantallet faldt til 37 personer det laveste siden 1952. Alle år med antal af deltagere kan ses ved at trykke på overskriften. 

Vejret

Man må sige at vejret generelt har vist sig fra sin bedre side. Der har kun været 3 år, hvor vejret har været rigtig dårligt. Der har været 8 år hvor vejret har været under middel og 18 år hvor vejret har været middel. 21 år har vejret været over middel og 11 år har vejret været strålende. Året med det absolutte dårligste vejr var i 1972 hvor det var silende regn. Der var 2 år med det absolutte bedste vejr det var i 1948 og 1985 hvor vejret blev betegnet som perfekt. Der skal dog tages højde for pinseklubbens generelle optimisme og min fortolkning af dagbøgernes beskrivelse af vejret. Hele statistikken med i hvilke år vejret har været dårligt, under middel, middel, over middel og strålende kan ses ved at trykke på overskriften.


Oversigt Værter og vejret 2014 (Excel regneark)

Stamtavle Ole Nielsen og Kirsten Thorsen (Excel regneark)